• เสาเต้นท์-1.6-เมตร-1
  • เสาเต้นท์-1.8-เมตร-2
  • เสาเต้นท์-2.1-เมตร-3

เสาเต้นท์-1.6-เมตร