Home / วิธีการสั่งซื้อ / ยืนยันการชำระเงิน

ยืนยันการชำระเงิน

กรุณกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อการจัดส่งสินค้าที่ถูกต้อง รวดเร็ว

  หมายเลขใบสั่งซื้อ* (Order number) :

  ชื่อ-นามสกุล* (Name) :

  เบอร์โทรศัพท์ (Tel.) :

  เบอร์มือถือ* (Mobile) :

  อีเมล์* (E-Mail) :

  ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า* (Address) :

  ชำระเข้าธนาคาร* (Bank) :

  ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

  จำนวนเงิน* (Amount) :

  วันที่ชำระเงิน* (Date) :

  เวลาโดยประมาณ* (Time) :

  นาฬิกา นาที

  หมายเหตุ :

  ไฟล์สลิป (Slip) :

  *กรุณากรอบข้อมูลให้ครบ